Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2016

followed
1956 c165 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaszydera szydera
followed
W najbardziej nieoczekiwanym momencie dopada cię myśl, że nic nie umiesz, jesteś nic niewarta, nie dasz rady. To właśnie lęk wynikający z braku poczucia bezpieczeństwa w dzieciństwie. Dzieci alkoholików żyją w konflikcie, bo z jednej strony chcą pokazać światu, jakie są samodzielne i silne, z drugiej często placzą bezradnie w kącie.
— Magdalena Cielecka
Reposted frommhsa mhsa viaszydera szydera
followed
7873 4f1d
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
followed
followed
W niedzielę jest najgorzej. Wiatr wspomnień przenika serce. Pękają myśli. W niedzielę najgłośniej słychać tęsknotę. 
— Kaja Kowalewska
followed

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromSpetana Spetana viajstrbl jstrbl
followed

Gdy ją poznałem, nie miałem zbyt wiele.
Dziś ociekam bezcennym luksusem, bo każdą chwilę z nią dzielę.
Pragniesz być równie bogaty;
płać sercem, nie pieniędzmi, i nigdy na raty.

— Man in black attire
Reposted fromorchard orchard viajstrbl jstrbl
followed

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć gdy Cię widzę.

Reposted fromplayinglove playinglove viajstrbl jstrbl
followed
Nie mogę trzymać Cię w ramionach, więc trzymam Cię w myślach.
followed
Z roku na rok listopad jest jeszcze gorszy. Bardziej pusty i bardziej nie do zniesienia.
Reposted fromeXYZ eXYZ viajstrbl jstrbl
followed
Brak mi chyba kogoś, kto zaspany wyjdzie z łóżka poszukać mnie, znajdzie tu, na werandzie i powie zgorszony: "Gdzie łazisz? W całym łóżku cię nie ma! Nie mogę bez ciebie spać!
followed
- zaprosił mnie do teatru [...] - do teatru? wyjdź za niego
— DD
Reposted fromspes spes viajstrbl jstrbl
followed
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viajstrbl jstrbl
followed
9192 b619
Łódź, kurwa!
Reposted fromtfu tfu viajstrbl jstrbl
followed
5948 0529 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viajstrbl jstrbl
followed
8977 d04d 500
followed
Reposted frombluuu bluuu viaheima heima
followed
3492 9d01 500
Wszyscy sie czegos bali
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viajstrbl jstrbl
followed
1006 dad0 500
Reposted fromparisskin parisskin viajstrbl jstrbl
followed
4821 62df
Shut up and take my hugs.
Reposted fromthalahassi thalahassi viamegara megara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl