Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

followed
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys vianoicoztego noicoztego
followed
7510 4f97
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viadusz dusz
Sponsored post
feedback2020-admin
followed
3757 5d0d
Reposted fromretaliate retaliate viadusz dusz
followed
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viadusz dusz
followed
Zaczęliśmy razem nową porę roku.
— Lato.
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viadusz dusz
followed
To, co jest prawdziwe nie potrzebuje rozgłosu.
Reposted fromolass olass viadusz dusz
followed
followed
Respire (2014)
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viadusz dusz
followed
7350 1b3b 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viadusz dusz
followed
1312 dd47
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
followed
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viadusz dusz
followed
Powiedz, pasuję do twoich bioder?
— Ochocki, nagi
Reposted fromvith vith viadusz dusz
followed
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadusz dusz
followed
1188 2ea3 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viadusz dusz
followed
Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viadusz dusz
followed
Posiadanie miliona znajomych nie jest cudem. Cudem jest mieć kogoś, kto stanie obok Ciebie, gdy milion innych będzie przeciwko Tobie.
Reposted fromSandria Sandria viadusz dusz
followed
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari viadusz dusz
followed
2542 5468 500
Buszujący w zbożu
Reposted fromcorin corin viadusz dusz
followed
Nie przestawaj dopóki nie skończyłeś. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viainpassing inpassing
followed
"It's never too late to be what you might have been." 
— George Eliot
Reposted fromssozs ssozs vianadelle nadelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...